Rasstandard

URSPRUNGSLAND/HEMLAND:
USA

ANVÄNDNINGS-OMRÅDE:
Vall-, boskaps- och vakthund

NKU-KLASSIFIKATION:
Grupp 1

BAKGRUND/ÄNDAMÅL:
Trots rasnamnet är Australian Shepherd inte en australisk ras. Rasnamnet kommer sig av att man i västra USA, i början på 1900-talet, började kalla de mycket skickliga fårhundar som kom med den stora importen av får från Australien, för Australian Shepherd.

HELHETSINTRYCK:
Rasen skall vara en intelligent arbetshund med utpräglad vakt- och vallningsinstinkt, en god kamrat och ha kraft att arbeta en hel dag. Den skall vara välbalanserad, något längre än hög och av medelstorlek. Hanhundens kroppskonstitution skall ha en maskulin framtoning utan att för den skull vara grov. Tiken skall ge ett feminint intryck utan att vara finlemmad. Färgerna är många och färgteckningen mycket individuell. Rasen skall vara uppmärksam och livlig, smidig och vig, solid och muskulös utan att vara klumpig.

VIKTIGA MÅTT-FÖRHÅLLANDEN:
Mätt från bröstbenet till bakdelen av låret och från manken till marken skall Australian Shepherd vara något längre än hög.

UPPFÖRANDE OCH KARAKTÄR:
Rasen skall vara intelligent, aktiv och med jämnt humör. Den skall vara vänlig och sällan grälsjuk. Den kan vara något reserverad mot främlingar.

http://australianshepherdklubben.nu/?page_id=44


RSS 2.0